Thèta voor kinderen

Tegenwoordig zien we veel kinderen met een grote mate van gevoeligheid. Vaak zijn ze zelfs overgevoelig. Deze kinderen ervaren de emoties, de angsten en het verdriet van anderen en weten zich vaak geen raad met de indrukken die van buiten op ze af komen. Kinderen met een dergelijke verhoogde gevoeligheid hebben vaak bijzondere talenten en snakken ernaar om die ten volle te kunnen benutten en er uitdrukking aan te geven.


Via de thètatechniek kunnen we werken aan het positief ontwikkelen  van de eigenschappen. Als thèta-facilitator heb ik ervaring in het werken met kinderen. Met jonge kinderen werk ik niet rechtstreeks maar via één van de ouders. Het kind hoeft er zelf niet bij te zijn. Dit geeft hetzelfde effect als wanneer ik rechtstreeks met het kind zou werken. Voor de ouder kan dit een bijzondere ervaring zijn die ook nog eens extra inzicht geeft in het eigen kind.Een voorbeeld: 


Een kind weet niet wat zijn/haar grenzen zijn. Daardoor heeft het niet in de gaten wanneer het andere kinderen pijn doet of het is niet te corrigeren als het speelgoed van anderen afpakt. Het heeft in zo’n geval mogelijk het begrip van “wat het is om een eigen veilige ruimte te hebben” niet in het systeem zitten. Hierdoor kan een kind gedrag vertonen waardoor het sociaal niet geaccepteerd wordt. Via de thètatechniek is het begrip “ik ken mijn eigen veilige ruimte” te installeren. Hierdoor zal het kind de beschikking krijgen over een referentiekader dat het helpt om gemakkelijker met anderen te communiceren en samen te werken.


Als ouder kunt u uzelf en uw kind een groot plezier doen met een thètabehandeling. De mogelijkheden zijn heel uitgebreid en omdat ieder kind en iedere situatie uniek is kunt u het beste telefonisch contact opnemen voor meer informatie over het werken met en voor kinderen.

Nieuwe reacties